Tag Archives: Josei Game

DREAM!ing ”HAPPY ENTERTAINER”

Issei Torasawa (CV.

Toshinari Fukamachi)・Mikage Asagiri (CV.

Shinnosuke Tachibana)・Hanabusa

Yanagi・(CV. Makoto Furukawa)・Shion Mikekado (CV. Aoi Shouta)・Shinya Shibasaki (CV.

Tomohiro Yamaguchi)・Shigure Hakka(CV. Yusuke Kobayashi)

DREAM!ing “BLACK OUT”

  • Jin Ryugasaki (CV. Shunsuke Takeuchi)
  • Chizuru Maki (CV. Shunichi Toki)
  • Kasuka Shibutani (Tasuku Hatanaka)
  • Minato Ushiwaka (CV. Yoshiki Nakajima)

Liesel’s Sinful Corner:

AHHHH I’m already loving these guys! Their voices go along so well, I love these seiyuu. Fave song lol