Tag Archives: Kodoku no Yoru Inori no Tsuki

Blackstar Theater Starless Christmas Event “Kodoku no Yoru, Inori no Tsuki,” Has Begun!

Continue reading Blackstar Theater Starless Christmas Event “Kodoku no Yoru, Inori no Tsuki,” Has Begun!